Luận văn, Luận ánLuận văn
658.5 PH-C
Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động thiết kế xây dựng của tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP - chi nhánh Miền Bắc :
DDC 658.5
Tác giả CN Phan Hữu Chiến
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động thiết kế xây dựng của tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP - chi nhánh Miền Bắc : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Phan Hữu Chiến; Cán bộ hướng dẫn: TS. ĐInh Văn Khiên
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 99tr. : bảng, biểu đồ ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Xây dựng
Môn học Kinh tế Xây dựng
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Khiên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04792
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124815
00241
0040AA2FA97-D306-4565-95DD-41E767DF28C7
005201812281437
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228143737|zlinhnm
082 |a658.5|bPH-C
100 |aPhan Hữu Chiến
245 |aHoàn thiện công tác quản lý hoạt động thiết kế xây dựng của tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP - chi nhánh Miền Bắc : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cPhan Hữu Chiến; Cán bộ hướng dẫn: TS. ĐInh Văn Khiên
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a99tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c30cm.
653 |aQuản lý
653 |aThiết kế
653 |aXây dựng
690 |aKinh tế Xây dựng
700 |aĐinh Văn Khiên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04792
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04792 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.5 PH-C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào