Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
624.1 NG-N
Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng /
DDC 624.1
Tác giả CN Nguyễn Lê Ninh
Nhan đề Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng / Nguyễn Lê Ninh (chủ biên), Phan Văn Huệ
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 370tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú TĐTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Tóm tắt Cuốn sách đề cập tới các vấn đề mới nhất liên quan tới việc thiết kế nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép chịu gió bão và động đất
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Nhà nhiều tầng
Từ khóa tự do Kết cấu chịu lực
Tác giả(bs) CN Phan Văn Huệ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT80369-465
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06227-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122113
00211
00432BD714F-50E7-43D5-AB2F-4AFA3F44F410
005201810170859
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048223465|c179000
039|a20181017085959|blinhnm|c20181015154536|dhuongpt|y20181005140724|zlinhnm
082 |a624.1|bNG-N
100 |aNguyễn Lê Ninh
245 |aKết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng / |cNguyễn Lê Ninh (chủ biên), Phan Văn Huệ
260 |aH. : |bXây dựng, |c2018
300 |a370tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aTĐTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
520 |aCuốn sách đề cập tới các vấn đề mới nhất liên quan tới việc thiết kế nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép chịu gió bão và động đất
653 |aThiết kế
653 |aNhà nhiều tầng
653 |aKết cấu chịu lực
700 |aPhan Văn Huệ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT80369-465
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06227-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/ketcaunhabtctthumbimage.jpg
890|a100|b72|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06227 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1 NG-N Giáo trình 1
2 TK06228 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1 NG-N Giáo trình 2
3 TK06229 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1 NG-N Giáo trình 3
4 GT80369 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1 NG-N Giáo trình 4
5 GT80370 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1 NG-N Giáo trình 5 Hạn trả:25-05-2020
6 GT80371 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1 NG-N Giáo trình 6 Hạn trả:06-06-2019
7 GT80372 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1 NG-N Giáo trình 7
8 GT80373 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1 NG-N Giáo trình 8 Hạn trả:06-01-2020
9 GT80374 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1 NG-N Giáo trình 9 Hạn trả:08-06-2020
10 GT80375 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1 NG-N Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10