Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
959.7 PH-T
Văn minh vật chất của người Việt
DDC 959.7
Tác giả CN Phan Cẩm Thượng
Nhan đề Văn minh vật chất của người Việt
Lần xuất bản Tái bản lần hai, có chỉnh lý
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2017
Mô tả vật lý 655tr. : ảnh ; 24cm.
Tóm tắt Nghiên cứu và sưu tầm 959 ảnh và 505 hình minh hoạ về các đồ vật mà nhân dân Việt Nam từng sống, từng lao động và sáng tạo ra như: cái thuổng, cái cuốc, cái bừa, bát ăn cơm, gáo múc nước, chum muối dưa... Qua đó tái hiện lại lịch sử hàng nghìn năm về đời sống văn hoá, đời sống tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Vật chất
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06435-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134304
00212
004E58BBD76-5A14-4FA9-B7D9-7B46DD888B34
005201912030903
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047749317|c290000
039|a20191203090505|blinhnm|c20191202143059|dhuongpt|y20191126153254|zlinhnm
082 |bPH-T|a959.7
100 |aPhan Cẩm Thượng
245 |aVăn minh vật chất của người Việt
250 |aTái bản lần hai, có chỉnh lý
260 |aH. : |bThế giới, |c2017
300 |a655tr. : |bảnh ; |c24cm.
520 |aNghiên cứu và sưu tầm 959 ảnh và 505 hình minh hoạ về các đồ vật mà nhân dân Việt Nam từng sống, từng lao động và sáng tạo ra như: cái thuổng, cái cuốc, cái bừa, bát ăn cơm, gáo múc nước, chum muối dưa... Qua đó tái hiện lại lịch sử hàng nghìn năm về đời sống văn hoá, đời sống tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt
653 |aLịch sử
653 |aVăn minh
653 |aVật chất
653|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06435-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/vanminhvatchatcuanguoivietthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06435 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7 PH-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06436 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7 PH-T Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào