Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
940 KIS
Nền tảng văn minh phương Tây /
DDC 940
Tác giả CN Kishlansky, Mark
Nhan đề Nền tảng văn minh phương Tây / Mark Kishlansky, Patrick Geary, Patricia O' Brien; Người dịch: Lê Thành
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa Thông tin, 2005
Mô tả vật lý 984tr. : ảnh ; 27cm.
Tóm tắt Khái quát toàn thể diện mạo châu Âu từ cổ đại đến nay qua những bước phát triển của con người và xã hội phương Tây, từ nền tảng vật chất đến hệ thống cấu trúc thượng tầng như giá trị tinh thần và đạo đức.
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Châu Âu
Từ khóa tự do Phương Tây
Tác giả(bs) CN Geary, Patrick
Tác giả(bs) CN Lê Thành
Tác giả(bs) CN O' Brien, Patricia
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06431-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134295
00212
004EDDF52BB-6481-4B7B-9EAC-C52553CE48AF
005201911280934
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |a8935073011788|c299000
039|a20191128093122|bhuongpt|c20191126145326|dlinhnm|y20191126145108|zlinhnm
082 |a940|bKIS
100 |aKishlansky, Mark
245 |aNền tảng văn minh phương Tây / |cMark Kishlansky, Patrick Geary, Patricia O' Brien; Người dịch: Lê Thành
260 |aH. : |bVăn hóa Thông tin, |c2005
300 |a984tr. : |bảnh ; |c27cm.
520 |aKhái quát toàn thể diện mạo châu Âu từ cổ đại đến nay qua những bước phát triển của con người và xã hội phương Tây, từ nền tảng vật chất đến hệ thống cấu trúc thượng tầng như giá trị tinh thần và đạo đức.
653 |aVăn minh
653 |aChâu Âu
653 |aPhương Tây
700 |aGeary, Patrick
700 |aLê Thành
700 |aO' Brien, Patricia
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06431-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/netangvanminhphuongtaythumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06431 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 940 KIS Sách Tiếng Việt 1
2 TK06432 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 940 KIS Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào