Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
720.03 ĐO-K
Sổ từ Việt - Pháp: Các thành ngữ và từ ngữ thông thường được liên tưởng trong kiến trúc và xây dựng = Lexique Vietnamien - Francais: Des expressions et des mots usuels suggérés par les idées de l'architecture et du bâtiment /
DDC 720.03
Tác giả CN Đoàn Như Kim
Nhan đề Sổ từ Việt - Pháp: Các thành ngữ và từ ngữ thông thường được liên tưởng trong kiến trúc và xây dựng = Lexique Vietnamien - Francais: Des expressions et des mots usuels suggérés par les idées de l'architecture et du bâtiment / Đoàn Như Kim, Tống Ngọc Tú
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 168tr. : bảng ; 21cm.
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Sổ từ
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Tác giả(bs) CN Tống Ngọc Tú
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT84760-86
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06423-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133165
00212
0040F6BE810-23B7-432A-ACFF-6B875E831D7B
005201910281037
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048228057|c129000
039|a20191028103510|bhuongpt|y20191028101558|zlinhnm
082 |a720.03|bĐO-K
100 |aĐoàn Như Kim
245 |aSổ từ Việt - Pháp: Các thành ngữ và từ ngữ thông thường được liên tưởng trong kiến trúc và xây dựng = Lexique Vietnamien - Francais: Des expressions et des mots usuels suggérés par les idées de l'architecture et du bâtiment / |cĐoàn Như Kim, Tống Ngọc Tú
260 |aH. : |bXây dựng, |c2019
300 |a168tr. : |bbảng ; |c21cm.
653 |aXây dựng
653 |aSổ từ
653 |aKiến trúc
653|aTiếng Việt
653|aTiếng Pháp
700 |aTống Ngọc Tú
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT84760-86
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06423-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/sotuvietphapthumbimage.jpg
890|a30|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06423 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 1
2 TK06424 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 2
3 TK06425 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 3
4 GT84760 Kho giáo trình - Tầng 5 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 4
5 GT84761 Kho giáo trình - Tầng 5 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:08-06-2020
6 GT84762 Kho giáo trình - Tầng 5 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:08-06-2020
7 GT84763 Kho giáo trình - Tầng 5 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:08-06-2020
8 GT84764 Kho giáo trình - Tầng 5 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:28-12-2020
9 GT84765 Kho giáo trình - Tầng 5 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:11-06-2020
10 GT84766 Kho giáo trình - Tầng 5 720.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:12-06-2020
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào