Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
335.4346 NĂM
50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ Tịch (1959-2019) = 50 years of implementing President Ho Chi Minh' s Testament (1969-2019)
DDC 335.4346
Nhan đề 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ Tịch (1959-2019) = 50 years of implementing President Ho Chi Minh' s Testament (1969-2019)
Thông tin xuất bản H. : Thông tấn, 2019
Mô tả vật lý 280tr. : ảnh ; 25cm.
Phụ chú ĐTTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Di chúc
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06419
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133099
00212
004650A8800-CF30-412D-91D3-4F08C37C8049
005201910310830
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049843921|c390000
039|a20191031082806|bhuongpt|c20191028102623|dhuongpt|y20191025104941|zlinhnm
082 |a335.4346|bNĂM
245 |a50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ Tịch (1959-2019) = 50 years of implementing President Ho Chi Minh' s Testament (1969-2019)
260 |aH. : |bThông tấn, |c2019
300 |a280tr. : |bảnh ; |c25cm.
500 |aĐTTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
653 |aHồ Chí Minh
653 |aSách song ngữ
653 |aDi chúc
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06419
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/50namthuchiendichucbachothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06419 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.4346 NĂM Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào