Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
796.0959709 VU-L
Phương pháp rèn luyện nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng biển đảo /
DDC 796.0959709
Tác giả CN Vũ Trọng Lợi
Nhan đề Phương pháp rèn luyện nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng biển đảo / Vũ Trọng Lợi
Thông tin xuất bản H : Thể thao và Du lịch, 2018
Mô tả vật lý 260tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Sức khỏe
Từ khóa tự do Biển đảo
Từ khóa tự do Thể thao
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06391-2
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/pprenluyennangcaosk.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130146
00212
0040407C556-A890-41B3-B6B6-2F3C4F20FA93
005201906111416
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190611141539|bhuongpt|c20190611141332|dhuongpt|y20190611102451|zhuongpt
082 |a796.0959709|bVU-L
100 |aVũ Trọng Lợi
245 |aPhương pháp rèn luyện nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng biển đảo / |cVũ Trọng Lợi
260 |aH : |bThể thao và Du lịch, |c2018
300 |a260tr. ; |c21cm.
653 |aSức khỏe
653 |aBiển đảo
653 |aThể thao
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06391-2
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/pprenluyennangcaosk.jpg
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/pprenluyennangcaoskthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06391 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 796.0959709 VU-L Sách Tiếng Việt 1
2 TK06392 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 796.0959709 VU-L Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào