Báo, Tạp chí
Khoa học phổ thông - Chuyên đề dinh dưỡng /
Nhan đề Khoa học phổ thông - Chuyên đề dinh dưỡng / Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM
Thông tin xuất bản HCM.
Mô tả vật lý 52 tr. ; 29 cm
Kỳ phát hành Tháng 1 số
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Khoa học phổ thông
Từ khóa tự do Sức khỏe
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00115674
0027
004877AAC6A-853F-404F-AA79-4843CFB7F2AA
005201708090938
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20170809094441|bduocnd|y20170809083814|zminhdn
245 |aKhoa học phổ thông - Chuyên đề dinh dưỡng / |cLiên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM
260 |aHCM.
300 |a52 tr. ; |c29 cm
310 |aTháng 1 số
653 |aDinh dưỡng
653 |aKhoa học phổ thông
653|aSức khỏe
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/khoahocphothongdinhduong/khoahocphothongdinhduong2020/khoahocphothongdinhduong2020-06-24/anoidung_01.jpg
890|c8

Không tìm thấy biểu ghi nào