Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
525 PHO
Phong thủy để thành công trong công việc & kinh doanh :
DDC 525
Nhan đề Phong thủy để thành công trong công việc & kinh doanh : Áp dụng khoa học phong thủy để thành công trong công việc ,kinh doanh, học tập, cải thiện các mối quan hệ sức khỏe và đạt được hạnh phúc cuộc sống / Biên dịch : Nguyễn Mạnh Thảo
Thông tin xuất bản H. : NXB trẻ, 2006
Mô tả vật lý 162tr. ; 26cm.
Từ khóa tự do Công việc
Từ khóa tự do hạnh phúc
Từ khóa tự do kinh doanh
Từ khóa tự do Phong thủy
Từ khóa tự do Sức khỏe
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02969-71
000 00000nam#a2200000ua#4500
001954
0021
004FDDFB8F4-3777-4874-B536-6D9FBEF82C2A
005201709121618
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c92000
039|a20170912162613|bduocnd|y20160922153642|zanhnq
041 |aVie
082 |a525|bPHO
245 |aPhong thủy để thành công trong công việc & kinh doanh : |bÁp dụng khoa học phong thủy để thành công trong công việc ,kinh doanh, học tập, cải thiện các mối quan hệ sức khỏe và đạt được hạnh phúc cuộc sống / |cBiên dịch : Nguyễn Mạnh Thảo
260 |aH. : |bNXB trẻ, |c2006
300 |a162tr. ; |c26cm.
653 |aCông việc
653 |ahạnh phúc
653 |akinh doanh
653 |aPhong thủy
653 |aSức khỏe
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02969-71
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/2016vetruoc/phongthuydethanhcongthumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02969 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 525 PHO Sách Tiếng Việt 1
2 TK02970 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 525 PHO Sách Tiếng Việt 2
3 TK02971 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 525 PHO Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào