Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
152 BI-Â
Bí ẩn của hạnh phúc /
DDC 152
Nhan đề Bí ẩn của hạnh phúc / Tùng Lâm...[et al.]
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2012
Mô tả vật lý 117tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Hạnh phúc
Từ khóa tự do Tình yêu
Tác giả(bs) TT Bảo Ngọc
Tác giả(bs) TT Hoài Thanh
Tác giả(bs) TT Lê Minh
Tác giả(bs) TT Tùng Lâm
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05622
000 00000nam#a2200000ua#4500
0015287
0021
004C9606A34-48A4-4847-ABCE-EE6699584B50
005201612290842
008160608s2012 vm vie
0091 0
039|a20161229084610|bthuctap2|c20161229084531|dthuctap2|y20161229084424|zthuctap2
082 |a152|bBI-Â
245 |aBí ẩn của hạnh phúc / |cTùng Lâm...[et al.]
260 |aH. : |bVăn học, |c2012
300 |a117tr. ; |c21cm.
653|aHạnh phúc
653|aTình yêu
710|aBảo Ngọc
710|aHoài Thanh
710|aLê Minh
710|aTùng Lâm
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05622
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05622 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 152 BI-Â Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào