Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
370 CÂM
Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm: Đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả và những giải pháp ứng xử trong ngành giáo dục hiện nay /
DDC 370
Tác giả CN Vũ Hoa Tươi
Nhan đề Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm: Đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả và những giải pháp ứng xử trong ngành giáo dục hiện nay / Vũ Hoa Tươi (Sưu tầm và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2013
Mô tả vật lý 427 tr. ; 28 cm.
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Nghiệp vụ sư phạm
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Ứng xử
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Giáo dục hiện đại
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK02930
000 00000nam#a2200000ua#4500
001937
0021
0044893E94C-8773-4A1C-B3EF-E8EBD311A8AC
005201609221506
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c335000
039|a20160922150852|bhuyenht|y20160922150609|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a370|bCÂM
100 |aVũ Hoa Tươi
245 |aCẩm nang nghiệp vụ sư phạm: Đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả và những giải pháp ứng xử trong ngành giáo dục hiện nay / |cVũ Hoa Tươi (Sưu tầm và hệ thống hóa)
260 |aH. : |bTài chính, |c2013
300 |a427 tr. ; |c28 cm.
653 |aCẩm nang
653 |aĐổi mới
653 |aNghiệp vụ sư phạm
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aỨng xử
653|aPhương pháp dạy học
653|aGiáo dục hiện đại
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK02930
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02930 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 370 CÂM Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào