Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
379 CAM
Cẩm nang dạy nghề: Quy định mới nhất về đào tạo dạy nghề, chuẩn giáo viên dạy nghề, định mức biên chế, công nhận, bổ nhiệm hiệu trưởng trường nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề năm 2011 /
DDC 379
Nhan đề Cẩm nang dạy nghề: Quy định mới nhất về đào tạo dạy nghề, chuẩn giáo viên dạy nghề, định mức biên chế, công nhận, bổ nhiệm hiệu trưởng trường nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề năm 2011 / Thùy Linh - Việt Trinh (Biên soạn và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 447 tr. ; 28 cm.
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Đào tạo nghề
Từ khóa tự do Dạy nghề
Từ khóa tự do Định mức biên chế
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK03057
000 00000nam#a2200000ua#4500
001996
0021
00407CB66C5-8357-418E-9D64-40F9A7BC5EC6
005201609230912
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |c299000
039|y20160923091525|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a379|bCAM
245 |aCẩm nang dạy nghề: Quy định mới nhất về đào tạo dạy nghề, chuẩn giáo viên dạy nghề, định mức biên chế, công nhận, bổ nhiệm hiệu trưởng trường nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề năm 2011 / |cThùy Linh - Việt Trinh (Biên soạn và hệ thống hóa)
260 |aH. : |bLao động, |c2011
300 |a447 tr. ; |c28 cm.
653 |aGiáo dục
653 |aĐào tạo nghề
653 |aDạy nghề
653 |aĐịnh mức biên chế
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK03057
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03057 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 379 CAM Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào