Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
379.597 NĂM
520 Tình huống giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách, công tác tổ chức, quản lý và hoạt động đối với ngành giáo dục Việt nam /
DDC 379.597
Nhan đề 520 Tình huống giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách, công tác tổ chức, quản lý và hoạt động đối với ngành giáo dục Việt nam / Quý Long - Kim Thư (Sưu tầm và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2010
Mô tả vật lý 519 tr. ; 28 cm.
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Chế độ chính sách
Từ khóa tự do Công tác tổ chức
Từ khóa tự do Giải đáp
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK03040-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
001989
0021
00421BEF47B-A38F-42FF-BB86-1696E5C9627B
005201609230902
008160608s2010 vm vie
0091 0
020 |c298000
039|y20160923090445|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a379.597|bNĂM
245 |a520 Tình huống giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách, công tác tổ chức, quản lý và hoạt động đối với ngành giáo dục Việt nam / |cQuý Long - Kim Thư (Sưu tầm và hệ thống hóa)
260 |aH. : |bLao động, |c2010
300 |a519 tr. ; |c28 cm.
653 |aViệt nam
653 |aGiáo dục
653 |aChế độ chính sách
653 |aCông tác tổ chức
653 |aGiải đáp
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK03040-1
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03040 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 379.597 NĂM Sách Tiếng Việt 1
2 TK03041 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 379.597 NĂM Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào