Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
370.959.731 GIA
Giáo dục Thăng Long - Hà nội: Quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển /
DDC 370.959.731
Tác giả CN Nguyễn Hải Kế
Nhan đề Giáo dục Thăng Long - Hà nội: Quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển / Nguyễn Hải Kế (Ch.b)
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 475 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Thăng Long
Từ khóa tự do Hà nội
Tác giả(bs) CN Đoàn Minh Huấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Căn
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Minh Nguyệt
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Quân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Kim
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK02895
000 00000nam#a2200000ua#4500
001917
0021
0042D9E81A1-4CC7-48E7-B6EC-8DA9B05311F6
005201609221447
008160608s2010 vm vie
0091 0
039|a20160922144939|bhuyenht|y20160922144153|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a370.959.731|bGIA
100 |aNguyễn Hải Kế|eChủ biên
245 |aGiáo dục Thăng Long - Hà nội: Quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển / |cNguyễn Hải Kế (Ch.b)
260 |aH. : |bHà Nội, |c2010
300 |a475 tr. ; |c24 cm.
490|aTủ sách 1000 năm Thăng Long
653 |aGiáo dục
653 |aThăng Long
653 |aHà nội
700|aĐoàn Minh Huấn
700|aNguyễn Văn Căn
700|aVũ Thị Minh Nguyệt
700|aVũ Văn Quân
700|aNguyễn Văn Kim
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK02895
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02895 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 370.959.731 GIA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào