Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
379.597 ĐÔI
Đổi mới, nâng cao năng lực vai trò, trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế Việt nam hội nhập quốc tế
DDC 379.597
Nhan đề Đổi mới, nâng cao năng lực vai trò, trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế Việt nam hội nhập quốc tế
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2007
Mô tả vật lý 709 tr. ; 28 cm.
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Quản lý giáo dục
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Đội ngũ giáo viên
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK03066
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011000
0021
004C066FED4-8AC0-47E4-A1B9-D1CA91D93DC3
005201609230916
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c355000
039|y20160923091918|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a379.597|bĐÔI
245 |aĐổi mới, nâng cao năng lực vai trò, trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế Việt nam hội nhập quốc tế
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2007
300 |a709 tr. ; |c28 cm.
653 |aGiáo dục
653 |aQuản lý giáo dục
653 |aChính sách
653 |aĐội ngũ giáo viên
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK03066
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03066 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 379.597 ĐÔI Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào