Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
305.23 MƯƠ
10 gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu 2015
DDC 305.23
Nhan đề 10 gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu 2015
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên
Mô tả vật lý 118tr. ; 19cm.
Tùng thư Tủ sách Những gương mặt tiêu biểu
Tóm tắt Giới thiệu 10 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng, văn hoá, thể thao... được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2015
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thanh niên
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05839-41
000 00000nam#a2200000ua#4500
0019447
0021
004B56631D6-759B-45F6-9B63-6D1E169CFBD9
005201703211542
008160608s vm vie
0091 0
039|a20170321154631|blinhnm|c20170321154358|dlinhnm|y20170321154317|zlinhnm
082 |a305.23|bMƯƠ
245 |a10 gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu 2015
260 |aH. : |bThanh niên
300 |a118tr. ; |c19cm.
490 |aTủ sách Những gương mặt tiêu biểu
520 |aGiới thiệu 10 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng, văn hoá, thể thao... được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2015
653 |aViệt Nam
653 |aThanh niên
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05839-41
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05839 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.23 MƯƠ Sách Tiếng Việt 1
2 TK05840 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.23 MƯƠ Sách Tiếng Việt 2
3 TK05841 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.23 MƯƠ Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào