Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
302.09597 MÔT
100 Giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến /
DDC 302.09597
Nhan đề 100 Giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến / Biên soạn: Thanh Thủy (chủ biên)...[et al.]
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 788tr. : ảnh ; 24cm.
Phụ chú GS.TS.NGND Phạm Ngọc Đăng tặng
Tóm tắt Mỗi bài viết trong cuốn sách là một lời giới thiệu bao quát về một gương mặt, một tấm lòng, một trái tim tận hiến của các Giáo sư trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tên tuổi của họ đã trở nên quen thuộc ở trong nước và nước ngoài. Bài viết về GS.TS.NGND Phạm Ngọc Đăng nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng từ trang 217-229.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo sư
Từ khóa tự do Nhân vật
Tác giả(bs) CN Cẩm Nguyệt
Tác giả(bs) CN Hoa Lan
Tác giả(bs) CN Vũ Sinh
Tác giả(bs) CN Thanh Thủy
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05953
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120804
0021
00436FCCFB2-6EA5-417E-89A9-535A7A18BAF9
005201803061119
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048920586|c350000
039|a20180306111915|blinhnm|y20180306111343|zlinhnm
082 |a302.09597|bMÔT
245 |a100 Giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến / |cBiên soạn: Thanh Thủy (chủ biên)...[et al.]
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a788tr. : |bảnh ; |c24cm.
500 |aGS.TS.NGND Phạm Ngọc Đăng tặng
520 |aMỗi bài viết trong cuốn sách là một lời giới thiệu bao quát về một gương mặt, một tấm lòng, một trái tim tận hiến của các Giáo sư trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tên tuổi của họ đã trở nên quen thuộc ở trong nước và nước ngoài. Bài viết về GS.TS.NGND Phạm Ngọc Đăng nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng từ trang 217-229.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo sư
653 |aNhân vật
700 |aCẩm Nguyệt
700 |aHoa Lan
700 |aVũ Sinh
700|aThanh Thủy
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05953
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/100giaosuvietnamconghientrondoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05953 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 302.09597 MÔT Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào