Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
335.527.1 TH - N
Chủ Tịch Hồ Chí Minh với sách báo và thư viện /
DDC 335.527.1
Tác giả CN Thúy Ngà
Nhan đề Chủ Tịch Hồ Chí Minh với sách báo và thư viện / Thúy Ngà, Phạm Văn Rính, Hoàng Sơn Cường
Thông tin xuất bản H., 2005
Mô tả vật lý 151 tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Thư viện
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Rính
Tác giả(bs) CN Hoàng Sơn Cường
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK02747
000 00000nam#a2200000ua#4500
001839
0021
004E4A2BEFB-4B08-4CBC-84CD-B5661CC18A8F
005201609220831
008160608s2005 vm vie
0091 0
039|y20160922083336|zhoadt
041 |aVie
082 |a335.527.1|bTH - N
100 |aThúy Ngà
245 |aChủ Tịch Hồ Chí Minh với sách báo và thư viện / |cThúy Ngà, Phạm Văn Rính, Hoàng Sơn Cường
260 |aH., |c2005
300 |a151 tr. ; |c19 cm.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aVăn hóa
653 |aThư viện
700 |aPhạm Văn Rính
700|aHoàng Sơn Cường
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK02747
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02747 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.527.1 TH - N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào