Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
959.731 TRÂ
Đất thiêng ngàn năm văn vật /
DDC 959.731
Tác giả CN Trần Quốc Vượng
Nhan đề Đất thiêng ngàn năm văn vật / GS. Trần Quốc Vượng; Tuyển chọn và giới thiệu: PGS. TS. Nguyễn Hải Kế, ThS. Đỗ Thị Hương Thảo, ThS. Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Bảo Trang
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 544tr. : bản đồ, sơ đồ ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Địa lý
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05272
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014774
0021
00458FEDB22-82FD-40CA-9A64-2337CB508225
005201612120940
008160608s2010 vm vie
0091 0
039|y20161212094130|zthuctap3
082 |a959.731|bTRÂ
100 |aTrần Quốc Vượng
245 |aĐất thiêng ngàn năm văn vật / |cGS. Trần Quốc Vượng; Tuyển chọn và giới thiệu: PGS. TS. Nguyễn Hải Kế, ThS. Đỗ Thị Hương Thảo, ThS. Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Bảo Trang
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2010
300 |a544tr. : |bbản đồ, sơ đồ ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
653 |aLịch sử
653 |aVăn hóa
653 |aHà Nội
653 |aĐịa lý
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05272
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05272 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731 TRÂ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào