Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
909 HA-N
500 câu hỏi - đáp lịch sử - Văn hóa thế giới :
DDC 909
Tác giả CN Hà Nguyễn
Nhan đề 500 câu hỏi - đáp lịch sử - Văn hóa thế giới : Tái bản lần thứ 2 / Hà Nguyễn, Phùng Nguyên
Thông tin xuất bản H : Thông tấn, 2018
Mô tả vật lý 458tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Thế gới
Tác giả(bs) CN Phùng Nguyên
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06330-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126334
00212
004903B771F-400C-4C07-B083-F79559D1E84A
005201903050935
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c95000
039|a20190305093029|bhuongpt|y20190305092217|zhuongpt
082 |a909|bHA-N
100 |aHà Nguyễn
245 |a500 câu hỏi - đáp lịch sử - Văn hóa thế giới : |bTái bản lần thứ 2 / |cHà Nguyễn, Phùng Nguyên
260 |aH : |bThông tấn, |c2018
300 |a458tr. ; |c24cm.
653 |aLịch sử
653 |aVăn hóa
653 |aThế gới
700 |aPhùng Nguyên
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06330-1
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/500cauhoilichsuvanhoatgthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06330 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 909 HA-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK06331 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 909 HA-N Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào