Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
959.7 HA-N
500 câu hỏi - đáp lịch sử - văn hóa Việt Nam :
DDC 959.7
Tác giả CN Hà Nguyễn
Nhan đề 500 câu hỏi - đáp lịch sử - văn hóa Việt Nam : Tái bản lần thứ 5 / Hà Nguyễn, Phùng Nguyên
Thông tin xuất bản H : Thông Tấn, 2015
Mô tả vật lý 468tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phùng Nguyên
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06328-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126333
00212
004BFA16DE4-2BD1-4AB8-B11E-62E1FA689732
005201903050934
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c95000
039|a20190305092936|bhuongpt|y20190305091648|zhuongpt
082 |a959.7|bHA-N
100 |aHà Nguyễn
245 |a500 câu hỏi - đáp lịch sử - văn hóa Việt Nam : |bTái bản lần thứ 5 / |cHà Nguyễn, Phùng Nguyên
260 |aH : |bThông Tấn, |c2015
300 |a468tr. ; |c24cm.
653 |aLịch sử
653 |aVăn hóa
653 |aViệt Nam
700 |aPhùng Nguyên
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06328-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/500cauhoivanhoavnthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06328 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7 HA-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK06329 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7 HA-N Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào