Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
959.704092 NG-K
Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại /
DDC 959.704092
Tác giả CN Nguyễn Văn Khoan
Nhan đề Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại / Nguyễn Văn Khoan
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2016
Mô tả vật lý 520tr. ; 19cm.
Tóm tắt Tập hợp những bài viết ngắn gọn, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân; mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình, có lý của Bác với mọi người qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng ngày
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05822-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
0019437
0021
004B0C43C96-2407-4713-88BC-74AE050F9D0F
005201703211506
008160608s2016 vm vie
0091 0
039|y20170321151036|zlinhnm
082 |a959.704092|bNG-K
100 |aNguyễn Văn Khoan
245 |aBác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại / |cNguyễn Văn Khoan
260 |aH. : |bThanh niên, |c2016
300 |a520tr. ; |c19cm.
520 |aTập hợp những bài viết ngắn gọn, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân; mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình, có lý của Bác với mọi người qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng ngày
653 |aHồ Chí Minh
653 |aViệt Nam
653 |aCuộc đời
653 |aSự nghiệp
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05822-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05822 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.704092 NG-K Sách Tiếng Việt 1
2 TK05823 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.704092 NG-K Sách Tiếng Việt 2
3 TK05824 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.704092 NG-K Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào