Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
335.512 BAC
Bác Hồ cầu hiền tài /
DDC 335.512
Nhan đề Bác Hồ cầu hiền tài / Nhiều tác giả
Thông tin xuất bản H. : Thống tấn, 2006
Mô tả vật lý 181 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Phan Kế Toại
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK02731
000 00000nam#a2200000ua#4500
001831
0021
004AFA8CE68-30C0-48CD-B151-617F4D9B025F
005201609211558
008160608s2006 vm vie
0091 0
039|y20160921160059|zminhdn
041 |aVie
082 |a335.512|bBAC
245 |aBác Hồ cầu hiền tài / |cNhiều tác giả
260 |aH. : |bThống tấn, |c2006
300 |a181 tr. ; |c21 cm.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aPhan Kế Toại
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK02731
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02731 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.512 BAC Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào