Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
327.597 BAC
Bác Hồ người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam /
DDC 327.597
Nhan đề Bác Hồ người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam / Thanh Cao, Nguyễn Đức Gia (Biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2014
Mô tả vật lý 499 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hoạt động ngoại giao
Từ khóa tự do Nghệ thuật ngoại giao
Tác giả(bs) CN Thanh Cao
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đưc Gia
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK02591-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
001754
0021
0041546B21F-4E76-454B-BEAA-120F1E65A71E
005201609211012
008160608s2014 vm vie
0091 0
039|y20160921101443|zthuydh
041 |aVie
082 |a327.597|bBAC
245 |aBác Hồ người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam / |cThanh Cao, Nguyễn Đức Gia (Biên soạn)
260 |aH. : |bThanh niên, |c2014
300 |a499 tr. ; |c21 cm.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aHoạt động ngoại giao
653 |aNghệ thuật ngoại giao
700 |aThanh Cao
700|aNguyễn Đưc Gia
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK02591-2
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02591 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 327.597 BAC Sách Tiếng Việt 1
2 TK02592 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 327.597 BAC Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào