Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
923.1 BAC
Bác Hồ ở nước ngoài - Hỏi và đáp /
DDC 923.1
Nhan đề Bác Hồ ở nước ngoài - Hỏi và đáp / Sông Lam (biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2014
Mô tả vật lý 178tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nhân vật lịch sử
Từ khóa tự do Hỏi và đáp
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05254-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014825
0021
004C69DBA07-9878-4F59-BA23-36B7107A91CF
005201612131438
008160608s2014 vm vie
0091 0
039|y20161213143946|zthuctap1
082 |a923.1|bBAC
245 |aBác Hồ ở nước ngoài - Hỏi và đáp / |cSông Lam (biên soạn)
260 |aH. : |bThanh niên, |c2014
300 |a178tr. ; |c19cm.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aViệt Nam
653 |aNhân vật lịch sử
653 |aHỏi và đáp
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05254-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05254 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 923.1 BAC Sách Tiếng Việt 1
2 TK05255 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 923.1 BAC Sách Tiếng Việt 2
3 TK05256 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 923.1 BAC Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào