Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
335.53 BAY
72 năm đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh & phong trào thanh niên Việt Nam
DDC 335.53
Nhan đề 72 năm đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh & phong trào thanh niên Việt Nam
Nhan đề khác 72 years of Ho chi Minh Communist Youth Union and the Vietnamese youth's movement
Thông tin xuất bản H. : Thông tấn, 2002
Mô tả vật lý 199tr. : minh họa ; 29cm.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Cách mạng Việt Nam
Từ khóa tự do Phong trào thanh niên
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK04077
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011389
0021
004350B97A2-53AC-4AD8-AAC9-A4C8EBC887B7
005201609301548
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c260.000
039|a20160930155115|bthuctap1|y20160930103926|zthuctap1
082 |a335.53|bBAY
245 |a72 năm đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh & phong trào thanh niên Việt Nam
246 |a72 years of Ho chi Minh Communist Youth Union and the Vietnamese youth's movement
260 |aH. : |bThông tấn, |c2002
300 |a199tr. : |bminh họa ; |c29cm.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aCách mạng Việt Nam
653 |aPhong trào thanh niên
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK04077
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04077 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.53 BAY Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào