Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
495.922 NG.G
Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam /
DDC 495.922
Tác giả CN Thạch Giang
Nhan đề Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam / Thạch Giang
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa - Thông tin, 2011
Mô tả vật lý 1086 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Thư tịch cổ Việt Nam
Từ khóa tự do Thư tịch Hán Nôm
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK02576-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
001742
0021
0047111AB5C-8BA0-4D23-AF0E-4C9F3CE8CE88
005201609210942
008160608s2011 vm vie
0091 0
039|y20160921094514|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a495.922|bNG.G
100 |aThạch Giang
245 |aTiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam / |cThạch Giang
260 |aH. : |bVăn hóa - Thông tin, |c2011
300 |a1086 tr. ; |c24 cm.
653 |aThư tịch cổ Việt Nam
653 |aThư tịch Hán Nôm
653 |aTiếng Việt
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK02576-7
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02576 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 495.922 NG.G Sách Tiếng Việt 1
2 TK02577 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 495.922 NG.G Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào