Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
005.262 TÔ-Q
Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên :
DDC 005.262
Tác giả CN Tống Đình Quỳ
Nhan đề Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên : Phần lý thuyết / Tống Đình Quỳ
Thông tin xuất bản H. : Thống Kê, 2000
Mô tả vật lý 535 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Tủ sách KHKT ĐHBK Hà Nội
Từ khóa tự do Lập trình C++
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00175-7
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(21): GT01030-49, GT01556
000 00000nam#a2200000ua#4500
00181
00211
00402D7488B-A5F2-4C32-93B7-3A1E6C0AC4A7
005201810170902
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c65000
039|a20181017090209|bthuygt|c20181015163550|dlinhnm|y20160824151552|zhoadt
041 |aVie
082 |a005.262|bTÔ-Q
100 |aTống Đình Quỳ
245 |aNgôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên : |bPhần lý thuyết / |cTống Đình Quỳ
260 |aH. : |bThống Kê, |c2000
300 |a535 tr. ; |c27 cm.
490 |aTủ sách KHKT ĐHBK Hà Nội
653 |aLập trình C++
653 |aNgôn ngữ lập trình
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00175-7
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(21): GT01030-49, GT01556
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/gtngonngulaptrinhcthumbimage.jpg
890|a24|b57|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00175 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.262 TÔ-Q Sách Tiếng Việt 1
2 TK00176 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.262 TÔ-Q Sách Tiếng Việt 2
3 TK00177 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.262 TÔ-Q Sách Tiếng Việt 3
4 GT01030 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 TÔ-Q Giáo trình 4 Hạn trả:02-01-2020
5 GT01031 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 TÔ-Q Giáo trình 5 Hạn trả:08-06-2020
6 GT01032 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 TÔ-Q Giáo trình 6 Hạn trả:26-07-2018
7 GT01033 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 TÔ-Q Giáo trình 7 Hạn trả:28-02-2020
8 GT01034 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 TÔ-Q Giáo trình 8 Hạn trả:22-10-2018
9 GT01035 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 TÔ-Q Giáo trình 9 Hạn trả:10-01-2019
10 GT01036 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 TÔ-Q Giáo trình 10 Hạn trả:23-10-2020
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào