Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
005.262 BUC
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử /
DDC 005.262
Tác giả CN Buchanan, W.
Nhan đề Lập trình C trong kỹ thuật điện tử / W. Buchanan; Người dịch: Ngô Diên Tập, Phạm Huy Quỳnh
Lần xuất bản in lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 2000
Mô tả vật lý 491 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Các hàm
Từ khóa tự do Các lệnh lựa chọn
Từ khóa tự do Công nghệ phần mềm
Từ khóa tự do Lập trình C
Từ khóa tự do Lập trình hệ thống
Tác giả(bs) CN Ngô Diên Tập
Tác giả(bs) CN Phạm Huy Quỳnh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(101): GT01134-224, GT04022-31
000 00000nam#a2200000ua#4500
001721
00211
004D2F05237-FE97-468D-BD44-E289D55D0DE5
005201810170933
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c55,000
039|a20181017093027|bthuctap1|c20181015161258|dlinhnm|y20160908093015|zthuydh
041 |aVie
082 |a005.262|bBUC
100 |aBuchanan, W.
245 |aLập trình C trong kỹ thuật điện tử / |cW. Buchanan; Người dịch: Ngô Diên Tập, Phạm Huy Quỳnh
250 |ain lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2000
300 |a491 tr. ; |c24 cm.
653 |aCác hàm
653 |aCác lệnh lựa chọn
653 |aCông nghệ phần mềm
653 |aLập trình C
653 |aLập trình hệ thống
700 |aNgô Diên Tập
700|aPhạm Huy Quỳnh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(101): GT01134-224, GT04022-31
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/laptrinhckythuatdientuthumbimage.jpg
890|a101|b31
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT01134 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 1
2 GT01135 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 2
3 GT01136 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 3
4 GT01137 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 4
5 GT01138 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 5
6 GT01139 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 6
7 GT01140 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 7
8 GT01141 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 8
9 GT01142 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 9
10 GT01143 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 BUC Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11 
Không có liên kết tài liệu số nào