Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
005.262 LAP
Lập trình hướng đối tượng với C++ /
DDC 005.262
Nhan đề Lập trình hướng đối tượng với C++ / Nguyễn Thanh Thủy ( chủ biên ); ...[et.al.]
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 1999
Mô tả vật lý 338 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật thừa kế
Từ khóa tự do Lập trình c++
Từ khóa tự do Lập trình hướng đối tượng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Thủy
Tác giả(bs) CN Lê Đăng Hưng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Đức
Tác giả(bs) CN Tạ Tuấn Anh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT00732-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
001717
00211
004EA6ABFB2-55E6-48BF-AB3A-5E366B209FCA
005201810170927
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c35,000
039|a20181017092736|blinhnm|c20181015162309|dhuongpt|y20160907151746|zthuydh
041 |aVie
082 |a005.262|bLAP
245 |aLập trình hướng đối tượng với C++ / |cNguyễn Thanh Thủy ( chủ biên ); ...[et.al.]
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c1999
300 |a338 tr. ; |ccm.
653 |aKỹ thuật thừa kế
653 |aLập trình c++
653 |aLập trình hướng đối tượng
700 |aNguyễn Thanh Thủy
700|aLê Đăng Hưng
700|aNguyễn Hữu Đức
700|aTạ Tuấn Anh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT00732-8
890|a7|b19|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT00732 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 LAP Giáo trình 1 Hạn trả:01-06-2018
2 GT00733 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 LAP Giáo trình 2 Hạn trả:22-03-2018
3 GT00734 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 LAP Giáo trình 3 Hạn trả:04-02-2019
4 GT00735 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 LAP Giáo trình 4 Hạn trả:08-06-2020
5 GT00736 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 LAP Giáo trình 5 Hạn trả:16-11-2018
6 GT00737 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 LAP Giáo trình 6 Hạn trả:09-11-2018
7 GT00738 Kho giáo trình - Tầng 5 005.262 LAP Giáo trình 7 Hạn trả:12-03-2018
  1 of 1