Luận văn, Luận án
620.1 PH-T
Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng tro bay tới cường độ hỗ hợp bê tông xi măng sử dụng phụ gia tro bay nhiệt điện :
DDC 620.1
Tác giả CN Phạm Minh Tuấn
Nhan đề Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng tro bay tới cường độ hỗ hợp bê tông xi măng sử dụng phụ gia tro bay nhiệt điện : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Đường ô tô và Đường thành phố; Mã số: 60580205-2 / Phạm Minh Tuấn; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Bùi Phú Doanh
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2017
Mô tả vật lý 73tr. : minh họa ; 30 cm.
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Xi măng
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Sản xuất vật liệu
Môn học Xây dựng Đường ô tô và Đường thành phố
Tác giả(bs) CN Bùi Phú Doanh
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04198
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116841
0024
004C46298D5-47D1-4D97-AB4D-AFCF9F8DA7FA
005201709121505
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170912151225|zlinhnm
082 |a620.1|bPH-T
100 |aPhạm Minh Tuấn
245 |aBước đầu khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng tro bay tới cường độ hỗ hợp bê tông xi măng sử dụng phụ gia tro bay nhiệt điện : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Đường ô tô và Đường thành phố; Mã số: 60580205-2 / |cPhạm Minh Tuấn; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Bùi Phú Doanh
260 |aH. : |bĐHXD, |c2017
300 |a73tr. : |bminh họa ; |c30 cm.
653 |aBê tông
653 |aXi măng
653 |aVật liệu xây dựng
653 |aSản xuất vật liệu
690 |aXây dựng Đường ô tô và Đường thành phố
700 |aBùi Phú Doanh
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04198
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04198 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 PH-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào