Luận văn, Luận án
693 NG - C
Cấu tạo và tính toán nút khung nhà cao tầng sử dụng kết cấu liên hợp theo tiêu chuẩn EUROCODES 4 :
DDC 693
Tác giả CN Nguyễn Quốc Cường
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Cấu tạo và tính toán nút khung nhà cao tầng sử dụng kết cấu liên hợp theo tiêu chuẩn EUROCODES 4 : Nguyễn Quốc Cường; Cán bộ hướng dẫn : PGS. TS. Phạm Văn Hội / Luận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 2.15.14
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2006
Mô tả vật lý 106 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Kết cấu liên hợp
Từ khóa tự do TCXD 365:2005
Từ khóa tự do Cốt thép
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Cường
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Hội
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00021
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011519
0024
0041960D3EB-38AE-4265-BE01-F2B93893DC98
005201610181007
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20161018101040|zthuydh
082 |a693|bNG - C
100 |aNguyễn Quốc Cường
110 |aTrường ĐHXD
245 |aCấu tạo và tính toán nút khung nhà cao tầng sử dụng kết cấu liên hợp theo tiêu chuẩn EUROCODES 4 : |bNguyễn Quốc Cường; Cán bộ hướng dẫn : PGS. TS. Phạm Văn Hội / |cLuận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 2.15.14
260 |aH. : |bĐHXD|c2006
300 |a106 tr. ; |c30 cm.
653 |aBê tông
653 |aKết cấu liên hợp
653 |aTCXD 365:2005
653 |aCốt thép
700 |aNguyễn Quốc Cường
700 |aPhạm Văn Hội
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00021
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00021 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 693 NG - C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào