Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
620.136 PH - H
Bê tông cường độ cao /
DDC 620.136
Tác giả CN Phạm Duy Hữu
Nhan đề Bê tông cường độ cao / PGS.TS Phạm Duy Hữu ( Chủ biên ); ThS Nguyễn Long
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2004
Mô tả vật lý 132 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Cường độ cao
Từ khóa tự do Thành phần
Từ khóa tự do Tính chất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Long
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(20): GT31685-704
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011344
0021
0044BA56126-7BA0-4E3A-875E-4903609D6C8C
005201802061536
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |c25000
039|a20180206153645|bduocnd|c20161013092625|dthuctap2|y20160929091554|zminhdn
041 |avie
082 |a620.136|bPH - H
100 |aPhạm Duy Hữu|cPGS.TS |eChủ biên
245 |aBê tông cường độ cao / |cPGS.TS Phạm Duy Hữu ( Chủ biên ); ThS Nguyễn Long
260 |aH. : |bXây dựng, |c2004
300 |a132 tr. ; |c27 cm.
653 |aBê tông
653 |aCường độ cao
653 |aThành phần
653 |aTính chất
700 |aNguyễn Long
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(20): GT31685-704
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/betongcuongdocao_2004/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a23|b13|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03966 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.136 PH - H Sách Tiếng Việt 1
2 TK03967 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.136 PH - H Sách Tiếng Việt 2
3 TK03968 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.136 PH - H Sách Tiếng Việt 3
4 GT31685 Kho giáo trình - Tầng 5 620.136 PH - H Giáo trình 4
5 GT31686 Kho giáo trình - Tầng 5 620.136 PH - H Giáo trình 5
6 GT31687 Kho giáo trình - Tầng 5 620.136 PH - H Giáo trình 6
7 GT31688 Kho giáo trình - Tầng 5 620.136 PH - H Giáo trình 7
8 GT31689 Kho giáo trình - Tầng 5 620.136 PH - H Giáo trình 8 Hạn trả:02-11-2020
9 GT31690 Kho giáo trình - Tầng 5 620.136 PH - H Giáo trình 9
10 GT31691 Kho giáo trình - Tầng 5 620.136 PH - H Giáo trình 10 Hạn trả:05-03-2020
  1  2  3 of 3