Luận văn, Luận án
621.8 NG - N
Nghiên cứu xác định chế độ vận hành hợp lý của máy khoan cọc nhồi lắp thiết bị mở rộng đáy kiểu gầu :
DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Nhì
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu xác định chế độ vận hành hợp lý của máy khoan cọc nhồi lắp thiết bị mở rộng đáy kiểu gầu : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 60520103 / Nguyễn Ngọc Nhì; CB hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quốc Thành
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2013
Mô tả vật lý 71 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Cọc nhồi
Từ khóa tự do Gầu xoay
Từ khóa tự do Máy khoan
Môn học Kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Trương Quốc Thành
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV03890
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110647
0024
004A97ACC38-FAFB-4641-9B01-5269A4FD8BEF
005201704120954
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170412095844|zthanhpm
082 |a621.8|bNG - N
100 |aNguyễn Ngọc Nhì
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu xác định chế độ vận hành hợp lý của máy khoan cọc nhồi lắp thiết bị mở rộng đáy kiểu gầu : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; Mã số: 60520103 / |cNguyễn Ngọc Nhì; CB hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quốc Thành
260 |aH. : |bĐHXD|c2013
300 |a71 tr. ; |c30 cm.
653 |aCọc nhồi
653 |aGầu xoay
653 |aMáy khoan
690 |aKỹ thuật cơ khí
700 |aTrương Quốc Thành
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV03890
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03890 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 NG - N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào