Luận văn, Luận án
690 PH - K
So sánh phương pháp tính toán của cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn và chịu nén với TCXVVN 356-2005 và tiêu chuẩn Thái Lan 1008-38 :
DDC 690
Tác giả CN Phonthanva Keomanivong
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề So sánh phương pháp tính toán của cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn và chịu nén với TCXVVN 356-2005 và tiêu chuẩn Thái Lan 1008-38 : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; MS: 001K2005 / Phonthanva Keomanivong; Người hướng dẫn: PGS.TS Lý Trần Cường
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2008
Mô tả vật lý 217 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu nén
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu uốn
Từ khóa tự do TCXDVN 356-2005
Môn học Xây dựng DD & CN
Tác giả(bs) CN Lý Trần Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00191
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011707
0024
004596584C1-EC7E-4A41-B51C-DAE2F0ABE3FC
005201610211529
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20161021153207|zminhdn
082 |a690|bPH - K
100 |aPhonthanva Keomanivong
110 |aTrường ĐHXD
245 |aSo sánh phương pháp tính toán của cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn và chịu nén với TCXVVN 356-2005 và tiêu chuẩn Thái Lan 1008-38 : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; MS: 001K2005 / |cPhonthanva Keomanivong; Người hướng dẫn: PGS.TS Lý Trần Cường
260 |aH. : |bĐHXD|c2008
300 |a217 tr. ; |c30 cm.
653 |aCấu kiện chịu nén
653 |aCấu kiện chịu uốn
653 |aTCXDVN 356-2005
690 |aXây dựng DD & CN
700 |aLý Trần Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00191
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00191 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 PH - K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào