Luận văn, Luận án
690 NG - N
So sánh cách tính cấu kiện chịu nén bằng thép theo một số tiêu chuẩn thiết kế :
DDC 690
Tác giả CN Nguyễn Thành Ngọc
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề So sánh cách tính cấu kiện chịu nén bằng thép theo một số tiêu chuẩn thiết kế : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; MS: 60.58.20 / Nguyễn Thành Ngọc; Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Viên
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2007
Mô tả vật lý 129 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu nén
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn thiết kế
Từ khóa tự do Chịu nén lệch tâm
Từ khóa tự do Cột thép
Từ khóa tự do Kết cấu thép
Môn học Xây dựng DD & CN
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00092
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011587
0024
00444A3BB6C-2FBB-43CE-83EB-DF994ABD8738
005201610191515
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20161019151845|bminhdn|y20161019150523|zminhdn
082 |a690|bNG - N
100 |aNguyễn Thành Ngọc
110 |aTrường ĐHXD
245 |aSo sánh cách tính cấu kiện chịu nén bằng thép theo một số tiêu chuẩn thiết kế : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; MS: 60.58.20 / |cNguyễn Thành Ngọc; Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quang Viên
260 |aH. : |bĐHXD|c2007
300 |a129 tr. ; |c30 cm.
653 |aCấu kiện chịu nén
653 |aTiêu chuẩn thiết kế
653 |aChịu nén lệch tâm
653 |aCột thép
653 |aKết cấu thép
690 |aXây dựng DD & CN
700 |aNguyễn Quang Viên
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00092
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00092 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG - N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào