Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.184 ĐO- K
Sổ tay tính toán kết cấu gỗ /
DDC 624.184
Tác giả CN Đoàn Định Kiến
Nhan đề Sổ tay tính toán kết cấu gỗ / Đoàn Định Kiến, Lê Ứng Tường
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1984
Mô tả vật lý 201tr. : minh họa ; 19cm.
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu nén
Từ khóa tự do Cấu kiện tổ hợp
Từ khóa tự do Kết cấu gỗ
Tác giả(bs) CN Lê Ứng Tường
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK04330-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011505
0021
00475C05D6F-A225-4B8B-9BBA-706D3C348AC6
005201805231153
008160608s1984 vm vie
0091 0
039|a20180523115420|bduocnd|c20161014090141|dthuctap2|y20161013155946|zthuctap3
082 |a624.184|bĐO- K
100|aĐoàn Định Kiến
245 |aSổ tay tính toán kết cấu gỗ / |cĐoàn Định Kiến, Lê Ứng Tường
260 |aH. : |bXây dựng, |c1984
300 |a201tr. : |bminh họa ; |c19cm.
653 |aCấu kiện chịu nén
653 |aCấu kiện tổ hợp
653 |aKết cấu gỗ
700|aLê Ứng Tường
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK04330-1
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1scannam2018/sotaytinhtoanketcaugo_1984/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04330 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.184 ĐO- K Sách Tiếng Việt 1
2 TK04331 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.184 ĐO- K Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1