Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.18341 KET
Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa /
DDC 624.18341
Nhan đề Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa / Ngô Thế Phong ( chủ biên );...[et.al.]
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 315 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Bêtông cốt thép
Từ khóa tự do Kết cấu nhà cửa
Từ khóa tự do Khung bêtông cốt thép
Tác giả(bs) TT Lý Trần Cường
Tác giả(bs) TT Ngô Thế Phong
Tác giả(bs) TT Nguyễn Lê Ninh
Tác giả(bs) TT Trịnh Kim Đạm
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(282): GT30440-721
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013457
0021
0047C013C59-F319-4655-AF03-43B2C01ED55F
005201611211434
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c39,500
039|a20161121143727|bthuctap3|c20161121143657|dthuctap3|y20161114102412|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.18341|bKET
245 |aKết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa / |cNgô Thế Phong ( chủ biên );...[et.al.]
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2002
300 |a315 tr. ; |c24 cm.
653 |aBêtông cốt thép
653 |aKết cấu nhà cửa
653 |aKhung bêtông cốt thép
710|aLý Trần Cường
710|aNgô Thế Phong
710|aNguyễn Lê Ninh
710|aTrịnh Kim Đạm
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(282): GT30440-721
890|a282|b720
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT30550 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 111
2 GT30551 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 112 Hạn trả:04-01-2020
3 GT30552 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 113 Hạn trả:03-01-2020
4 GT30553 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 114 Hạn trả:10-06-2019
5 GT30554 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 115 Hạn trả:06-01-2020
6 GT30555 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 116 Hạn trả:28-05-2020
7 GT30556 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 117 Hạn trả:24-01-2019
8 GT30557 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 118 Hạn trả:16-03-2018
9 GT30558 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 119 Hạn trả:02-01-2020
10 GT30559 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 120 Hạn trả:26-12-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 29 
Không có liên kết tài liệu số nào