Luận văn, Luận án
624.17 NG - D
Nghiên cứu phương pháp gia cường chống uốn dầm bê tông cốt thép bằng tấm sợi Polymer FRP :
DDC 624.17
Tác giả CN Nguyễn Duy Duẩn
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu phương pháp gia cường chống uốn dầm bê tông cốt thép bằng tấm sợi Polymer FRP : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng DD & CN; MS: 60.58.20 / Nguyễn Duy Duẩn; Người hướng dẫn: TS Nguyễn Hùng Phong
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2012
Mô tả vật lý 86 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Bêtông cốt thép
Từ khóa tự do Phương pháp gia cường
Từ khóa tự do Tấm sợi Polymer
Môn học Xây dựng DD & CN
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hùng Phong
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00648
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012229
0024
0049D3DB5C2-8FD8-42B8-856E-6AD5B4C3672D
005201610270833
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20161027083607|bminhdn|y20161027083457|zminhdn
082 |a624.17|bNG - D
100 |aNguyễn Duy Duẩn
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu phương pháp gia cường chống uốn dầm bê tông cốt thép bằng tấm sợi Polymer FRP : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng DD & CN; MS: 60.58.20 / |cNguyễn Duy Duẩn; Người hướng dẫn: TS Nguyễn Hùng Phong
260 |aH. : |bĐHXD|c2012
300 |a86 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aBêtông cốt thép
653 |aPhương pháp gia cường
653 |aTấm sợi Polymer
690 |aXây dựng DD & CN
700 |aNguyễn Hùng Phong
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00648
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00648 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 NG - D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào