Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.183423 SAN
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối /
DDC 624.183423
Tác giả TT Bộ môn công trình bêtông cốt thép
Nhan đề Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / Bộ môn công trình bêtông cốt thép
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 124 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Bêtông cốt thép toàn khối
Từ khóa tự do Bêtông cốt thép
Từ khóa tự do Sàn sườn bêtông
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép toàn khối
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02181-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
001580
0021
004A9EBECD2-C32D-43BC-A331-1CDEFF1CEE35
005201811081556
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c39,000
039|a20181108155648|bduocnd|c20170921112551|dduocnd|y20160901103526|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.183423|bSAN
110 |aBộ môn công trình bêtông cốt thép
245 |aSàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / |cBộ môn công trình bêtông cốt thép
260 |aH. : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2008
300 |a124 tr. ; |c27 cm.
653 |aBêtông cốt thép toàn khối
653 |aBêtông cốt thép
653 |aSàn sườn bêtông
653|aBê tông cốt thép toàn khối
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02181-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/sansuonbetongcottheptoankhoi_2008/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02181 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 SAN Sách Tiếng Việt 1
2 TK02182 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 SAN Sách Tiếng Việt 2
3 TK02183 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 SAN Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1