Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
628 CÂP
Cấp thoát nước /
DDC 628
Nhan đề Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ ( chủ biên )...[et.al.]
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 435 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Cấp thpát nước
Từ khóa tự do Hệ thống cấp nước
Từ khóa tự do Xử lý nước thiên nhiên
Từ khóa tự do Mạng lưới thoát nước
Từ khóa tự do mạng lưới cấp nước
Tác giả(bs) CN Trần Hiếu Nhuệ
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Tác giả(bs) CN Đỗ Hải
Tác giả(bs) CN Ứng Quốc Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tín
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02089-91
000 00000nam#a2200000ua#4500
001550
0021
004B5FB41ED-0C37-4CB5-9E24-B76DA5D27DD4
005201809271014
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c78,000
039|a20180927101115|bhuongpt|c20170928083749|dduocnd|y20160831150355|zthuydh
041 |aVie
082 |a628|bCÂP
245 |aCấp thoát nước / |cTrần Hiếu Nhuệ ( chủ biên )...[et.al.]
260 |aH. : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2007
300 |a435 tr. ; |c24 cm.
653 |aCấp thpát nước
653 |aHệ thống cấp nước
653 |aXử lý nước thiên nhiên
653 |aMạng lưới thoát nước
653 |amạng lưới cấp nước
700 |aTrần Hiếu Nhuệ
700|aTrần Đức Hạ
700|aĐỗ Hải
700|aỨng Quốc Dũng
700|aNguyễn Văn Tín
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02089-91
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/2016vetruoc/capthoatnuocthumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02089 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 CÂP Sách Tiếng Việt 1
2 TK02090 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 CÂP Sách Tiếng Việt 2
3 TK02091 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 CÂP Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1