DDC 628.1
Tác giả CN Nguyễn Văn Tín
Nhan đề Cấp nước /. Tập 1, Mạng lưới cấp nước / TS. Nguyễn Văn Tín ( chủ biên ); ThS. Nguyễn Thị Hồng, KS. Đỗ Hải.
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 360 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Hệ thống cấp nước
Từ khóa tự do Mạng lưới cấp nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng
Tác giả(bs) CN Đỗ Hải
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(240): GT08468-89, GT46919-7123, GT47889-97, GT74596-9
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02098-100
000 00000nam#a2200000ua#4500
001553
00211
004B0B95674-3C8F-4335-9C66-D8FBDD15EFB0
005201810170939
008160608s2001 vm vie
0091 0
039|a20181017093952|bthuygt|c20181017093847|dthuctap1|y20160831151020|zthuydh
041 |aVie
082 |a628.1|bNG - T
100 |aNguyễn Văn Tín|cTS.|eChủ biên
245 |aCấp nước /. |nTập 1, |pMạng lưới cấp nước / |cTS. Nguyễn Văn Tín ( chủ biên ); ThS. Nguyễn Thị Hồng, KS. Đỗ Hải.
260 |aH. : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2001
300 |a360 tr. ; |c27 cm.
653 |aHệ thống cấp nước
653 |aMạng lưới cấp nước
700 |aNguyễn Thị Hồng
700|aĐỗ Hải
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(240): GT08468-89, GT46919-7123, GT47889-97, GT74596-9
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02098-100
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/2016vetruoc/capnuoct1thumbimage.jpg
890|a243|b342
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02098 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 NG - T Sách Tiếng Việt 1
2 TK02099 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 NG - T Sách Tiếng Việt 2
3 TK02100 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 NG - T Sách Tiếng Việt 3
4 GT08473 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 NG - T Giáo trình 223 Hạn trả:09-01-2020
5 GT08475 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 NG - T Giáo trình 225 Hạn trả:08-06-2020
6 GT08476 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 NG - T Giáo trình 226 Hạn trả:04-04-2019
7 GT08477 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 NG - T Giáo trình 227 Hạn trả:21-03-2019
8 GT08478 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 NG - T Giáo trình 228 Hạn trả:13-01-2020
9 GT08479 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 NG - T Giáo trình 229
10 GT08480 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 NG - T Giáo trình 230 Hạn trả:17-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25 
Không có liên kết tài liệu số nào