Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
628 CÂP
Cấp thoát nước /
DDC 628
Nhan đề Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên)...[et al.]
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996
Mô tả vật lý 435tr. : minh họa ; 24cm.
Từ khóa tự do Hệ thống cấp nước
Từ khóa tự do Bể lắng cát
Từ khóa tự do Két nước nóng
Tác giả(bs) TT Trần Đức Hạ
Tác giả(bs) TT Đỗ Hải
Tác giả(bs) TT Trần Hiếu Nhuệ
Tác giả(bs) TT Ứng Quốc Dũng
Tác giả(bs) TT Nguyễn Văn Tín
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04068-70
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011386
0021
0049D30BD80-F7A6-481A-A7C8-887DFF3CB6FF
005201709280830
008160608s1996 vm vie
0091 0
039|a20170928083821|bduocnd|c20160930155020|dthuctap1|y20160930101919|zthuctap1
082 |a628|bCÂP
245 |aCấp thoát nước / |cTrần Hiếu Nhuệ (chủ biên)...[et al.]
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1996
300 |a435tr. : |bminh họa ; |c24cm.
653 |aHệ thống cấp nước
653 |aBể lắng cát
653 |aKét nước nóng
710|aTrần Đức Hạ
710|aĐỗ Hải
710|aTrần Hiếu Nhuệ
710|aỨng Quốc Dũng
710|aNguyễn Văn Tín
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04068-70
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/2016vetruoc/capthoatnuocthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04068 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 CÂP Sách Tiếng Việt 1
2 TK04069 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 CÂP Sách Tiếng Việt 2
3 TK04070 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 CÂP Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào