Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
628 CÂP
Cấp thoát nước /
DDC 628
Nhan đề Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 435tr. : minh họa ; 24cm
Từ khóa tự do Hệ thống cấp nước
Từ khóa tự do Bể mêtan
Từ khóa tự do Trạm khí ép
Tác giả(bs) TT Trần Đức Hạ
Tác giả(bs) TT Đỗ Hải
Tác giả(bs) TT Trần Hiếu Nhuệ
Tác giả(bs) TT Ứng Quốc Dũng
Tác giả(bs) TT Nguyễn Văn Tín
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(59): GT03655-9, GT08490, GT39328-35, GT43266-7, GT47875-88, GT75970-6, GT79230-9, GT79706-9, GT83053-60
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04064-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011383
0021
0042F1F0388-3B45-4D0E-BC1C-3A8321F53461
005201912301521
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c58.000
039|a20191230152148|bminhdn|c20181029093757|dhuongpt|y20160930095530|zthuctap1
082 |a628|bCÂP
245 |aCấp thoát nước / |cTrần Hiếu Nhuệ (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2002
300 |a435tr. : |bminh họa ; |c24cm
653 |aHệ thống cấp nước
653 |aBể mêtan
653 |aTrạm khí ép
710|aTrần Đức Hạ
710|aĐỗ Hải
710|aTrần Hiếu Nhuệ
710|aỨng Quốc Dũng
710|aNguyễn Văn Tín
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(59): GT03655-9, GT08490, GT39328-35, GT43266-7, GT47875-88, GT75970-6, GT79230-9, GT79706-9, GT83053-60
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04064-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/capthoatnuoc/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a62|b227|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT03655 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 18 Hạn trả:16-09-2019
2 GT03656 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 19 Hạn trả:04-06-2020
3 GT03657 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 20
4 GT03658 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 21 Hạn trả:06-02-2020
5 GT03659 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 22 Hạn trả:02-01-2020
6 TK04064 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 CÂP Sách Tiếng Việt 1
7 TK04065 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 CÂP Sách Tiếng Việt 2
8 TK04066 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 CÂP Sách Tiếng Việt 3
9 GT43266 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 24 Hạn trả:15-06-2020
10 GT08490 Kho giáo trình - Tầng 5 628 CÂP Giáo trình 23 Hạn trả:04-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7 of 7