Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
307.760.959.731
Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa :
DDC 307.760.959.731
Tác giả CN PHA
Nhan đề Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa : phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 / GS, TS. Phùng Hữu Phú ( chủ biên );...[et.al.]
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 302 tr. ; 24 cm.
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Phát triển bền vững
Từ khóa tự do Thủ đô
Từ khóa tự do Tiềm lực
Tác giả(bs) CN Phùng Hữu Phú
Tác giả(bs) CN Lương Xuân Quỳ
Tác giả(bs) CN Ngô Thị Thanh Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Quý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Lân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mại
Tác giả(bs) CN Phan Khanh
Tác giả(bs) CN Trần Vĩnh Diệu
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK02649
000 00000nam#a2200000ua#4500
001793
0021
00436E02BFB-2AA2-4452-BFFA-1DFE68F4551E
005201609211452
008160608s2010 vm vie
0091 0
039|y20160921145433|zthuydh
041 |aVie
082 |a307.760.959.731
100 |aPHA
245 |aPhát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa : |bphát triển bền vững Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 / |cGS, TS. Phùng Hữu Phú ( chủ biên );...[et.al.]
260 |aH. : |bHà Nội, |c2010
300 |a302 tr. ; |c24 cm.
651|aHà Nội
653 |aGiải pháp
653 |aPhát triển bền vững
653 |aThủ đô
653 |aTiềm lực
700 |aPhùng Hữu Phú
700|aLương Xuân Quỳ
700|aNgô Thị Thanh Hằng
700|aNguyễn Duy Quý
700|aNguyễn Lân
700|aNguyễn Mại
700|aPhan Khanh
700|aTrần Vĩnh Diệu
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK02649
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02649 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.760.959.731 PHA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào