Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
959.731 HÔ-C
Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội /
DDC 959.731
Nhan đề Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội / Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc, GS. TS. Phùng Hữu Phú; Biên soạn: PGS. TS. Trần Thị Thu Hương...[et al.]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 584tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Biên niên sự kiện
Tác giả(bs) TT Nguyễn Trọng Phúc
Tác giả(bs) TT Trần Thị Thu Hương
Tác giả(bs) TT Phùng Hữu Phú
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05249
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014773
0021
004C01E8C6C-46D6-40B8-B875-3C6798E05EEA
005201612120937
008160608s2010 vm vie
0091 0
020 |a9786045500088
039|y20161212093904|zthuctap3
082 |a959.731|bHÔ-C
245 |aHồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội / |cChủ biên: PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc, GS. TS. Phùng Hữu Phú; Biên soạn: PGS. TS. Trần Thị Thu Hương...[et al.]
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2010
300 |a584tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
653 |aHồ Chí Minh
653 |aHà Nội
653 |aBiên niên sự kiện
710|aNguyễn Trọng Phúc
710|aTrần Thị Thu Hương
710|aPhùng Hữu Phú
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05249
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05249 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731 HÔ-C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào