Luận văn, Luận án
658.045 PH-D
Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn thi công công trình cho công ty LANMAK :
DDC 658.045
Tác giả CN Phạm Ngọc Dũng
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn thi công công trình cho công ty LANMAK : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Phạm Ngọc Dũng; Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Hồng Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 94tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Đối phó rủi ro
Từ khóa tự do LANMAK
Từ khóa tự do Quản lý rủi ro
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN TS. Lê Hồng Hà
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05456
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139368
0024
00455C6DB5D-76FB-4AE8-80C5-AB2511760BB9
005202006221635
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622163506|zthuygt
082 |a658.045|bPH-D
100 |aPhạm Ngọc Dũng
245 |aHoàn thiện công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn thi công công trình cho công ty LANMAK : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cPhạm Ngọc Dũng; Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Hồng Hà
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a94tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aĐối phó rủi ro
653 |aLANMAK
653 |aQuản lý rủi ro
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aTS. Lê Hồng Hà
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05456
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05456 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.045 PH-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào