Luận văn, Luận án
624.17 PH-H
Khảo sát sự làm việc của kết cấu nhà nhiều tầng có tường ngăn bê tông cốt thép sử dụng biện pháp cốt pha nhôm :
DDC 624.17
Tác giả CN Phạm Đức Hùng
Nhan đề Khảo sát sự làm việc của kết cấu nhà nhiều tầng có tường ngăn bê tông cốt thép sử dụng biện pháp cốt pha nhôm : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Phạm Đức Hùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Trường Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 85tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Cốt pha nhôm
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trường Thắng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05455
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139367
0024
004212AE168-8DFA-4626-8CEE-B28B17B101B6
005202006221635
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200622163501|bhuongpt|y20200622163425|zhuongpt
082 |a624.17|bPH-H
100 |aPhạm Đức Hùng
245 |aKhảo sát sự làm việc của kết cấu nhà nhiều tầng có tường ngăn bê tông cốt thép sử dụng biện pháp cốt pha nhôm : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cPhạm Đức Hùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Trường Thắng
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a85tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aCốt pha nhôm
653 |aNhà cao tầng
653 |aBê tông cốt thép
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn Trường Thắng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05455
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05455 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 PH-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào