Luận văn, Luận án
624.177 ĐĂ-T
Khảo sát một số phương pháp xác định độ võng của sàn phẳng bê tông cốt thép lõi rỗng dạng khối vuông :
DDC 624.177
Tác giả CN Đặng Thanh Tùng
Nhan đề Khảo sát một số phương pháp xác định độ võng của sàn phẳng bê tông cốt thép lõi rỗng dạng khối vuông : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Đặng Thanh Tùng; Cán bộ hướng dẫn: TS. Mai Hồng Quân; PGS.TS Nguyễn Trường Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 78tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Tính toán độ võng
Từ khóa tự do Sàn phẳng
Từ khóa tự do Sàn lõi rỗng
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN TS. Mai Hồng Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05454
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139366
0024
004D5687D16-F0C1-4DC7-BA2E-66F481826A44
005202006221627
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622162721|zthuygt
082 |a624.177|bĐĂ-T
100 |aĐặng Thanh Tùng
245 |aKhảo sát một số phương pháp xác định độ võng của sàn phẳng bê tông cốt thép lõi rỗng dạng khối vuông : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cĐặng Thanh Tùng; Cán bộ hướng dẫn: TS. Mai Hồng Quân; PGS.TS Nguyễn Trường Thắng
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a78tr. ; |c30cm.
653 |aTính toán độ võng
653 |aSàn phẳng
653 |aSàn lõi rỗng
653 |aBê tông cốt thép
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aTS. Mai Hồng Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05454
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05454 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.177 ĐĂ-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào