Luận văn, Luận án
690.068 TR-Q
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công cọc khoan nhồi tại Công ty cổ phần xây dựng nền móng Long Giang :
DDC 690.068
Tác giả CN Trần Mạnh Quân
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công cọc khoan nhồi tại Công ty cổ phần xây dựng nền móng Long Giang : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Trần Mạnh Quân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Ngô Văn Quỳ
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 88tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Cọc khoan nhồi
Từ khóa tự do Chất lượng xây dựng
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Ngô Văn Quỳ
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05453
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139365
0024
0049F13DF9F-C0A9-420A-9932-EE0FB099BEF6
005202006221614
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622161451|zhuongpt
082 |a690.068|bTR-Q
100 |aTrần Mạnh Quân
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công cọc khoan nhồi tại Công ty cổ phần xây dựng nền móng Long Giang : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cTrần Mạnh Quân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Ngô Văn Quỳ
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a88tr. ; |c30cm.
653 |aCọc khoan nhồi
653 |aChất lượng xây dựng
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aNgô Văn Quỳ
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05453
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05453 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 TR-Q Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào